System Automatyki Central Wentylacyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Szafa sterownicza

System automatyki znajdujący się w rozdzielnicy ma za zadanie sterowanie i kontrolę systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik glikolowy obsługującego pomieszczenia sal operacyjnych. Jedna centrala obsługuje sale operacyjne nr 3, 4 i 5. Natomiast druga centrala obsługuje sale nr 1, 2 oraz salę opatrunków gipsowych.

Zakres prac:

  • Wykonanie dokumentacji w programie PC Schematic
  • Montaż szafy sterowniczej
  • Opracowanie funkcjonalne układu sterowania centralami systemu wentylacyjnego obsługującego razem 5 sal oraz salę opatrunków gipsowych
  • Wykonanie oprogramowania na sterownik PLC Selec serii Flexys
  • Opracowanie i wykonanie interfejsu użytkownika na kolorowym, graficznym panelu dotykowym HMI firmy WEINTEK serii MT8071iE 7”
  • Montaż, parametryzacja i rozruch układu na obiekcie
  • Zdalny dostęp do aplikacji z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia VPN z poziomu komputerów PC i urządzeń z systemem Android

Automatykę wykonaliśmy na zlecenie firmy Iglotechnik.

Galeria