WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA

Firma Axitech bazując na swoim bogatym doświadczeniu aplikacyjnym dostarcza rozwiązań opartych na wielopoziomowych strukturach informatycznych
z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu oprogramowania systemowego oraz użytkowego. Dotyczy to oprogramowania zarówno urządzeń decyzyjnych jak np. sterowniki PLC, panele operatorskie HMI, urządzeń transmisji
i akwizycji danych jak datalogery, koncentratory danych, programowalnych konwerterów jak i oprogramowania użytkowego stacji bazowych jak np.: PC z zainstalowanymi systemami wizualizacji, akwizycji i archiwizacji danych według indywidualnych potrzeb Klientów.