INSTALACJA ROZRUCH SERWIS

Montaż, rozruch i serwis prowadzą pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, mający bogate doświadczenie obiektowe. Dlatego czas rozruchu
i montażu jest ograniczony do niezbędnego minimum. Prowadzimy również aktywny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a wszystkie czynności obiektowe wykonywane są przy zachowaniu zasad BHP i obowiązujących wymaganiach norm branżowych.