Axitech Sp. z o.o.

e-mail: info@axi-tech.com.pl
tel.: +48 534 225 344

Konto bankowe:

Bank Handlowy 29 1030 0019 0109 8530 0042 3103

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000413578
NIP: 929-184-69-69
REGON: 081045264

Kapitał zakładowy pokryty w całości.