KOMPLETACJA DOSTAW

Kompletacja dostaw w wykonaniu Axitech to cały proces – zakres czynności od momentu powstania potrzeby zakupu do chwili przekazania przedmiotu realizacji do Klienta dyspozycji. Proces ten zawiera selekcję produktów, dostawców, dopilnowanie realizacji zamówień w zakresie jakości, terminowości i kosztów, organizacji transportu, minimalizacji ryzyka technicznego i biznesowego, śledzenia harmonogramu realizacji, kontrolę dostarczanych produktów, integracji całości i rodości z dobrze wykonanego zadania.