Układ automatyki centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej - Okap kuchenny w obiekcie usługowym Ostoja Chobienice - wrzesień 2017

System automatyki znajdujący się w rozdzielnicy ma za zadanie sterowanie i kontrolę systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik krzyżowy z bypassem (1N, 1W) obsługującego okap kuchenny pomieszczenia kuchni.

Zakres prac:

  • Wykonanie dokumentacji w programie PC Schematic
  • Montaż szafy sterowniczej
  • Opracowanie funkcjonalne układu sterowania centralą systemu nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik krzyżowy z bypassem
  • Wykonanie oprogramowania na sterownik PLC Selec serii Flexys
  • Opracowanie i wykonanie interfejsu użytkownika na kolorowym, graficznym panelu dotykowym HMI firmy WEINTEK serii MT8071iE 7”
  • Montaż, parametryzacja i rozruch układu na obiekcie
  • Zdalny dostęp do aplikacji z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia VPN z poziomu komputerów PC i urządzeń z systemem Android

Automatykę wykonaliśmy na zlecenie firmy Iglotechnik.

Galeria