Ogrzewanie

Wentylacja

Procesy przemysłowe

Pozostałe

Automatyka źródła ciepła i chłodu w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej
Ośrodek Wypoczynkowy Piłka
Automatyka źródła ciepła w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
System automatyki kotłowni w przedszkolu w Dłutowie
Hala warsztatowa zajezdni autobusów ZGK w Swarzędzu
Laboratorium Gaz-System w Pogórskiej Woli
System automatyki kotłowni w Obiekcie Oświatowo-Sportowym w Pruszkowie
Automatyka centrali wentylacyjnej N-W - okap kuchenny w Ostoi Chobienice